Zmiana w taryfie dystrybucji

Drukuj

 

 

INFORMACJA

ZMIANA W TARYFIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ     

         

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak OKA.4211.61(2).2017.351.XV.AZa.Zmd z dnia 11 grudnia 2017, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich sp. z o.o. informuje, że zmianie ulega Taryfa Dystrybucji Energii Elektrycznej w zakresie stawki opłaty OZE.

 Decyzja Prezesa URE