Informacja o sprzedawcy zobowiązanym

   

  INFORMACJA

  O SPRZEDAWCY ZOBOWIĄZANYM

   

             Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. jako OSDn, informuje, że na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego, decyzją Prezesa URE znak DZO.WKP.492.40.99.2017.JJ z dnia 13.10.2017 sprzedawcą zobowiązanym z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. zostało wyznaczone przedsiębiorstwo energetyczne: PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie ul. 8-go Marca 635-959 Rzeszów

   

  Decyzja Prezesa URE

   

   

  © 2017 || Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.