Budowa przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia

  OGŁOSZENIE

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich informuje o otwarciu postępowania pod nazwą: 

  "Budowa przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia do zasilania stacji bazowej telefonii komórkowej"

  Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci kablowej 0,4 kV oraz ZKP zasilanego z „Rozdzielni Zmiękczalnia”.  Lokalizacja ZKP  w granicy działki o nr geodezyjnym 957/114 w linii ogrodzenia betonowego terenu PEC w Końskich Sp. z o.o. wzdłuż ulicy Odlewniczej. Szczegółowy zakres prac zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

   

   

   Oferty należy składać elektronicznie za pośrednictwem formularzy wygenerowanych w Platformie Zakupowej Open Nexus.  Oferty nadesłane pocztą papierową nie będą rozpatrywane.

  Wszystkie szczegóły aukcji  elektronicznej oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie platformy. Link do strony :  https://platformazakupowa.pl/transakcja/268260

   

  © 2017 || Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.