Budowa odcinka sieci i dwóch przyłączy ciepłowniczych przy ul.Lipowej w Końskich

Drukuj

 OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich informuje o rozpoczęciu postępowania na zasadzie wyboru ofert na realizację zadania pod

nazwą: "Budowa odcinka sieci ciepłowniczej oraz dwóch przyłączy ciepłowniczych do projektowanych budynków handlowo-usługowych z lokalizacją 

przy ulicy Lipowej w Końskich".

Termin realizacji zadania do 15.11.2019.

Termin składania ofert do 16.07.2019 do godz.12.00.

Termin otwarcia ofert - 16.07.2019 godz. 12.05.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami do pobrania z naszej strony (plik skompresowany zip). Link tutaj- pobierz.

Dokumentacja techniczna z załącznikami do pobrania z naszej strony ( plik skompresowany zip). Link tutaj- pobierz.

W postępowaniu można również uczestniczyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS. Link do postępowania tutaj- przejdź do strony.