Informacja o wyborze oferty na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa odcinka sieci ciepłowniczej oraz dwóch przyłączy ciepłowniczych do projektowanych budynków handlowo-usługowych przy ulicy Lipowej w Końskich”

Drukuj

INFORMACJA
o wyborze oferty

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia na zadanie pod nazwą „Budowa odcinka sieci ciepłowniczej oraz dwóch przyłączy ciepłowniczych
do projektowanych budynków handlowo-usługowych przy ulicy Lipowej w Końskich” znak 2/PEC/2019 do wykonania
w/w zadania Komisja przetargowa wybrała jednogłośnie ofertę nr 1 z firmy Zakład Usług Ciepłowniczych „TERMIX” Sp. z o.o.
z Radomia, ul. 11-go Listopada 65.


Jednocześnie informujemy, że do godz. 12.00 w dniu 16.07.2019 wpłynęły dwie niżej wymienione oferty:


 1. Zakład Usług Ciepłowniczych „TERMIX” ul. 11-go Listopada 65, 26-600 Radom
2. Celsium serwis Sp. z o.o. , ul. 11-go Listopada 7,  26-110 Skarżysko Kamienna 

Cena zaoferowana przez firmę TERMIX wynosi: 611 506,80 zł brutto

Informujemy ponadto, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana po dniu 29.07.2019 r.