Dostawa kompaktowych wymiennikowych węzłów cieplnych

   OGŁOSZENIE

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich informuje o rozpoczęciu postępowania na zasadzie wyboru ofert na realizację zadania pod nazwą:

   "Zakup kompaktowych wymiennikowych węzłów cieplnych".   Znak postępowania nr 4/PEC/2019

  Termin realizacji zadania:

  - Etap I  (2 szt, wg opisu przedmiotu zamówienia, węzły nr 5 i nr 6) - 5 tygodni od daty podpisania umowy z wykonawcą

  - Etap II - do 27.03.2020 (pozostałe węzły)

  Termin składania ofert do 30.09..2019 do godz.12.00.

  Termin otwarcia ofert - 30.09.2019 godz. 12.05.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami do pobrania z naszej strony (plik skompresowany zip). Link tutaj- pobierz.

  Dokumentacja techniczna z załącznikami do pobrania z naszej strony ( plik skompresowany zip). Link tutaj- pobierz.

  W postępowaniu można również uczestniczyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS. Link do postępowania tutaj- przejdź do strony.

  Pytania oferentów i wyjaśnienia dotyczące postepowania :

  1.  pytanie 1 -  Dotyczy wartości mocy węzłów w formularzu cenowym (niezgodność z poprawnymi wartościami w opisie przedmiotu zamówienia) . Link do poprawnego formularza :       pobierz załącznik nr 4 do SIWZ

  2. Pozostałe pytania i odpwiedzi - zobacz plik tekstowy

  © 2017 || Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.